Testimonials

Vajubhai
Governor of Karnataka

Kimmane Rathnakara
Minister

Dr. Veerendra Heggade

V. R. Gowrishankar

Sri Shivakumara Swamigalu
Sri Siddaganga Mata

Swami Muktidananda Adhyaksha
Sri Ramakrishna Ashrama Mysore

Swami Vivekananda Saraswathi
Adhyaksharu

Ubhaya Gana vidush, Sangeet Kalaratna
Guru Dr. Shyamala G. Bhave

K. S. Satyamurthy
Commissioner

Prakash Padukone

Dr. R. Kulkarni

back-to-top